مقاله انگلیسی اقتصاد با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

اقتصاد

مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه بخش چهارم

ترجمه مقالات این بخش در قالب فایل پی دی اف می باشند


عنوان مقاله: Balanced structures designing  organizations for profitable Growth
ترجمه عنوان: ساختارهای متوازن؛ طراحی سازمان برای رشد مناسب
رشته: اقتصاد
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Activity-based costing and customer profitability
ترجمه عنوان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Competitive Pricing Strategies of Low Cost Airlines in the Perspective of Game theory
ترجمه عنوان: استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Customer satisfaction using low cost carriers
ترجمه عنوان: رضایت مشتری با استفاده ازحامل های کم هزینه
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: How export marketing research affects company export
ترجمه عنوان: چگونه تحقیق بازاریابی صادرات برعملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Information technology in a supply chain
ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات در زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality Function Deployment, Value Engineering and Target Costing, an Integrated Framework
ترجمه عنوان: گسترش کیفیت عملکرد، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در مدیریت هزینه طرح
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10  صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Retaining customer satisfaction in turbulent times
ترجمه عنوان: بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Differential roles of brand credibility and Brand Prestige IN Consumer Brand Choice
ترجمه عنوان: نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
ترجمه عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک  شرکت در تعیین بازارگرایی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32  صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu