مقاله انگلیسی فلسفه با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته فلسفه با ترجمه

مقالات انگلیسی فلسفه با ترجمه


عنوان مقاله: Contextualist Ethics and tha later Wittgenstein
ترجمه عنوان: اخلاق زمينه گرا و ويتگن اشتاين ( فیلسوف انگلیسی زاده اتریش) متأخر
رشته: فلسفه
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:  The Off-Modern Mirror
ترجمه عنوان: آیینه برون ـ مدرن
رشته: فلسفه
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Feyerabend’s metaphysics process-realism, or voluntarist-idealism
ترجمه عنوان: متافیزیک  فایرابند؛ فرایند رئالیسم یا ایده آلیسم - ولونتاريسم
رشته: فلسفه
تعداد: 17 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu