دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی نانوفناوری با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی نانوفناوری با ترجمه فارسی

عنوان مقاله: Characterization of Copper Oxide Nanoparticles Fabricated by the Sol–Gel Method
ترجمه عنوان: بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل- ژل
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: برای دریافت ترجمه مقاله، با شماره 09119608453 از طریق تماس تلفنی، تلگرام، واتساپ و شبکه های اجتماعی موردنظرتان با ما در تماس باشید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
--------------------------------
عنوان مقاله: Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon
ترجمه عنوان: مدل ساختار مایع  تعاملی برای نانولوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار
رشته: نانوفناوری
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
ترجمه عنوان: خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Application of Nanotechnologies- environment
ترجمه عنوان: کاربردهای نانو تکنولوژی ها- محیط  زیست
رشته: نانوفناوری
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Electrical discharge machining of ceramic carbon nanostructure composites
ترجمه عنوان: ماشین های تخلیه الکتریکی کامپوزیت های نانوساختارهای سرامیک/ کربن
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of Edge Defects, Vacancies, and potential Fluctuations on Transport Properties of Extremely Scaled Graphene Nanoribbons
ترجمه عنوان: تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانوروبانهای گرافن
رشته: نانوفناوری
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: High Resolution and Wide Dynamic Range Pressure Sensor Based on Two-Dimensional Photonic Crystal
ترجمه عنوان: حسگر فشار با دقت تفکیک بالا و محدوده دینامیکی گسترده بر مبنای کریستال فوتونی دو بعدی
رشته: نانوفناوری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: The Nanomechanical Signature of Breast Cancer
ترجمه عنوان: علائم نانومکانیکی سرطان پستان
رشته: نانوفناوری
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
-----------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
ترجمه عنوان: توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
رشته: نانوفناوری
تعداد : 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Nickel nanoparticles supported on MOF-5 Synthesis and catalytic hydrogenation properties
ترجمه عنوان: نانوذرات نیکل مورد حمایت در ام او اف 5: سنتز وخواص هیدروژنه کاتالیستی
رشته: نانوفناوری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
ترجمه عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
ترجمه عنوان: بيوسراميك هاي مبتني برآلومينات كلسيم با نانوساختارشيمیايي بهم متصل
رشته: نانوفناوری
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Fabrication of Nanostructure Electroforming Copper Layer by Means of an Ultrasonic-assisted Mechanical Treatment
ترجمه عنوان: ساخت لایه مسی نانوساختار فرآورى شده از راه قالب گيرى برقى به وسیله عملیات مکانیکی مبتنی برامواج مافوق صوت
رشته: نانوفناوری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: نانوفناوری
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Nanocrystals - Nanowires - Nanolayers
ترجمه عنوان: نانو کریستالها- نانو سیم ها- لایه های نانو
رشته: نانوفناوری
تعداد: 75 صفحه انگلیسی پی دی اف- 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Safety and Risk Associated with Nanoparticles
ترجمه عنوان: ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات
رشته: نانوفناوری
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
ترجمه عنوان: اصلاح سطحي الیاف سلولزی برای دي اكسيد تيتانيوم چند منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: نانوفناوری
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Engineered Nanoparticles as Precise Drug Delivery Systems
ترجمه عنوان: نانوذرات های مهندسی شده به عنوان سیستم های دقیق دارورسانی
رشته: نانوفناوری
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2006
قیمت: 25000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu