دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

برق و الکترونیک

مقالات برق و الکترونیک با ترجمه بخش پنجم


عنوان مقاله: Maximum power point tracking control techniques State-of-the-art in photovoltaic applications
ترجمه عنوان: تکنیک های جدید کنترل پیگیری حداکثر نقطه توان؛ حالت هنری درکاربردهای فتوولتائیک
رشته: برق
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature Dependent Photovoltaic (PV) Efficiency and Its Effect on PV Production in the World
ترجمه عنوان: بررسی فتوولتائیک وابسته به دما و کارایی و تاثیر آن بر روی محصولات فتوولتائیک در جهان
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The extended QUALIFLEX method for multiple criteria decision analysis on interval type-2 fuzzy sets and applications to medical decision making
ترجمه عنوان: روش گسترش کوالیفلکس برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

---------------------------------
عنوان مقاله: A Neural Network Model for Estimating Global Solar Radiation on Horizontal Surface
ترجمه عنوان: یک مدل شبکه ای عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی  
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design and Analysis of Low Power Multipliers and 42 Compressor Using Adiabatic Logic
ترجمه عنوان: طراحی و تجزیه و تحلیل ضرب کننده کم توان و کمپرسور 2 : 4 با استفاده از منطق آدیاباتیک
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to- Digital Converter
ترجمه عنوان: طراحی تقویت کننده نهایی و فیلتر آر سی برای مبدل دقیق آنالوگ به دیجیتال تقریب های متوالی
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Low Power 3-2 and 4-2 Adder Compressors Implemented  Using ASTRAN
ترجمه عنوان: کمپرسورهای افزایشگر کم توان 2-3 و 2-4 اجرا شده با استفاده از ابزار تولید طرح خودکار
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Influence of Edge Defects, Vacancies, and potential Fluctuations on Transport Properties of Extremely Scaled Graphene Nanoribbons
ترجمه عنوان: تاثیر نقص لبه ای و نوسانات بلقوه در خواص انتقال نانوروبان های گرافن
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Reduction of Power Consumption in FPGAs
ترجمه عنوان: کاهش مصرف برق در آرایه های گیت قابل برنامه ریزی
رشته: برق
تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 54 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review of solar photovoltaic technologies
ترجمه عنوان: بررسی تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The renewable energy targets of the Maghreb countries Impact on electricity supply and conventional power markets
ترجمه عنوان: اهداف استفاده انرژی های تجدید پذیر در کشور مغرب؛ تاثیر در تامین برق و بازارهای قدرت متعارف
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: three D reconstruction and face recognition using kernel-based ICA and neural networks
ترجمه عنوان: بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از آی سی ای مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design and Implementation of Novel Single-Stage Charge-Pump Power Factor Correction Electronic Ballast for Metal Halide Lamp
ترجمه عنوان: طراحی و پیاده سازی رامان تک مرحله ای پمپ شارژ قدرت با ضریب تصحیح بالاست الکترونیکی برای لامپ متال هالید
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Anticipation Mechanism for Power Management in a Smart Home using Multi-Agent Systems
ترجمه عنوان: مکانیزم پیش بینی مدیریت برق در خانه ی هوشمند با استفاده از سیستم چند عاملی
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Control Strategy for a Three-Phase Four-Wire Shunt Active Filter
ترجمه عنوان: استراتژی شبکه سه فاز با سیم صفر فیلتر اکتیو شنت
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Overview of Low-Power Techniques for Field-Programmable Gate Arrays
ترجمه عنوان: مروری بر تکنیک های با قدرت خروجی کم برای آرایه های گیتی قابل برنامه ریزی
رشته: برق
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A New Design for 7:2 Compressors
ترجمه عنوان: طراحی جدید برای کمپرسورهای 2 : 7
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Short-term electricity prices forecasting in a competitive market; A neural network approach
ترجمه عنوان: پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق در یک بازار رقابتی؛ روش شبکه های عصبی
رشته: برق
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Novel and Efficient 4-2 and 5-2 Compressors with Minimum number
ترجمه عنوان: کمپرسورهای جدید و کارآمد 2: 4 و2: 5 با حداقل تعداد ترانزیستور طراحی شده برای عملیات کم قدرت
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Fault-Tolerant Model for Wireless Sensor-Actor System
ترجمه عنوان: یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور- سنسور بی سیم
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Novel Internal Fault Analysis of a Brushless DC Motor Using Winding Function Theory
ترجمه عنوان: تجزيه و تحليل موتور جریان مستقیم بدون مكنده با استفاده از تئوري تابع سيم پيچ
رشته: برق
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Adaptive Echo Canceller Using a Modified LMS Algorithm
ترجمه عنوان: حذف کننده اکو تطبیقی با استفاده از الگوریتم حداقل مربع میانگین اصلاح شده
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ultra Low-Voltage Low-Power CMOS 4-2 and 5-2 Compressors for Fast Arithmetic Circuits
ترجمه عنوان: کمپرسورهای فوق العاده کم ولتاژ و کم قدرت 2-4 و 2-5 تراشه هاى نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى برای مدارهای محاسباتی سریع
رشته: برق
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 40 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Low-Power 4-2 and 5-2 Compressors
ترجمه عنوان: کمپرسور کم توان 2-4 و  2-5
رشته: برق
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2001
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Integrated photoelasticity for nondestructive residual stress measurement in glass
ترجمه عنوان: فتوالستیسیته (کشسان نگاری) جامع برای اندازه گیری تنش باقی مانده غیر مخرب در شیشه
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Low Power CMOS Pass Logic 4-2 Compressor for High-Speed Multiplication
ترجمه عنوان: کمپرسور 2-4 کم توان جدید با منطق عبور تراشه هاى نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى (سی ام او اس) برای ضرب سریع
رشته: برق
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Whole-field digital measurement of principal stress directions in photoelasticity
ترجمه عنوان: اندازه گیری میدان-کل دیجیتالی جهات تنش اصلی در فتوالاستیسیته
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1998
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Analytical Approaches to the Neural Net Architecture Design
ترجمه عنوان: رویکردهای تحلیلی در طراحی ساختار شبکه عصبی
رشته: برق
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1994
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Light-to-light transducers integrated with heterojunction phototransistors and a laser diode
ترجمه عنوان: مبدل های نور به نور (نوری) در ترکیب با ترانزیستورهای نوری ناهمگون و دیود لیزر
رشته: برق و الکترونیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 1994
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu