مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش سوم

عنوان مقاله: Agent-Based Service Composition in Cloud Computing
ترجمه عنوان: عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در رایانش ابری
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دریافت محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Performance evaluation of ad hoc routing protocols for military communications
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Performance Properties of Large Scale Parallel Systems
ترجمه عنوان: مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1993
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: RFID Model for Simulating Frame slotted ALOHA based anti-collision protocol for Multi-tag identification
ترجمه عنوان: مدل شناسایی فرکانس رادیویی برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی الوها براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Survey of Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Network
ترجمه عنوان: طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 17000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks
ترجمه عنوان: تابع هدف جدید  محدب برای آموزش نظارت شبکه های عصبی تک لایه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Capacity of Wireless Networks
ترجمه عنوان: ظرفیت شبکه های  بی سیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 16 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 50 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Elastic and Autonomic Multitenant Database
ترجمه عنوان: به سوی پایگاه داده چندگانه ( اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and Evaluation of Multisource Streaming Strategies in P2P VoD Systems
ترجمه عنوان: مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Four-Step Technique for Tackling DDoS Attacks
ترجمه عنوان: تکنیک چهار مرحله ای برای مقابله با حملات دی داس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor
ترجمه عنوان: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : Analyzing the PGM protocol with uppaal
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا توسط مدل اوپال
رشته: کامپیوتر
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
ترجمه عنوان: مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن
رشته: کامپیوتر
تعداد: 21صفحه انگلیسی پی دی اف  - 53 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network
ترجمه عنوان: انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بیسیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network
ترجمه عنوان: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط  مدل های مخلوط  گاوس ساختاری و شبکه های عصبی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف -  26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Fundamental Concepts of Dependability
ترجمه عنوان: مفاهیم بنیادین در مورد قابلیت اطمینان سیستم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Mining asynchronous periodic patterns in time series data
ترجمه عنوان: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده
رشته: کامپیوتر
تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2003
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: An Overview of Mobile Ad Hoc Networks, Applications and Challenges
ترجمه عنوان: شبکه های موردی سیار: کاربردها و چالش ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A Portable and Fault-Tolerant Microprocessor Based on the SPARC V8 Architecture
ترجمه عنوان: ریزپردازنده ای قابل حمل و با قابلیت  تحمل خرابی مبتنی بر ساختار اسپارک  وی 8
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A Comparison of Document Clustering Techniques
ترجمه عنوان: مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2000
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Cisco Mobility Solutions for the 21st Century University
ترجمه عنوان: راه حل های پویای سیسکو برای دانشکده های قرن 21: تحرک در آموزش عالی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Towards a Cognitive TCPIP Network Architecture
ترجمه عنوان: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 3 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
منبع: بخشی از  کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین برروی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: The simple plant location problem - Survey and synthesis
ترجمه عنوان: مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 1983
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Graph Database Internals
ترجمه عنوان: دروندادهای بانک اطلاعاتی گراف
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دریافت محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: ZigBee a specification for a suite of high level communication protocols
ترجمه عنوان: زیگبی؛ مشخصه ای برای مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی سطح بالا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------
عنوان مقاله : Distributed systems principles and paradigms
ترجمه عنوان: اصول و الگوهای سیستم های توزیع
رشته: کامپیوتر
تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : BitTorrent a peer-to-peer file sharing protocol
ترجمه عنوان: بیت تورنت؛ پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 29 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 45 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : An Analysis of Particle Swarm Optimizers
ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل الگوریتم  بهینه سازی ازدحام  ذرات
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 11 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 18000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: An examination of the relation between architecture and compiler
ترجمه عنوان: بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم یا کامپایلر
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف  - 19 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1981
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Exact methods for the asymmetric traveling salesman problem
ترجمه عنوان: روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن
رشته: کامپیوتر
تعداد: 37 صفحه انگلیسی پی دی اف - 45 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Introducing FWKNOP
ترجمه عنوان: معرفی برنامه کمکی اف دایلیو ناپ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Introduction to Network Security
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر امنیت شبکه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Visualizing IPTables Logs
ترجمه عنوان: پیش بینی ثبت وقایع جداول پروتکل اینترنتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What is random access memory
ترجمه عنوان: حافظه با دسترسی تصلدفی چيست
رشته: کامپیوتر
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu