مقاله انگلیسی علوم ئظامی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته علوم نظامی با ترجمه

مقالات انگلیسی علوم نظامی با ترجمه

عنوان مقاله: Supercritical mixing and combustion in rocket propulsion
ترجمه عنوان: احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکۀ موشکی
رشته: علوم نظامی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Performance evaluation of ad hoc routing protocols for military communications
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی
رشته: علوم نظامی
تعداد: 17 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards Quantifying the Impacts of Cyber Attacks  in the Competitive Electricity Market Environment
ترجمه عنوان: بسوی تعیین اثرات حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق
رشته: علوم نظامی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه   دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Militarization and international business
ترجمه عنوان: نظامی سازی و  تجارت بین المللی
رشته: علوم نظامی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 7 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The field artillery trainer cal. 14.5 mm
ترجمه عنوان: خودآموز توپخانه صحرایی با مهمات کالیبر 14.5 میلیمتری
رشته: علوم نظامی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Vietnam war
ترجمه عنوان: جنگ  ویتنام
رشته: علوم نظامی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله: Hypothetical electromagnetic bomb
ترجمه عنوان: بمب های الکترومغناطیسی فرضی
رشته: علوم نظامی
تعداد: 94 صفحه انگلیسی پی دی اف- 73 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu