دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

مقاله انگلیسی مکانیک با ترجمه

مکانیک

مقالات انگلیسی مکانیک با ترجمه بخش اول


عنوان مقاله:  Viscoplastic Matrix Materials for Embedded 3D Printing
ترجمه عنوان: مواد ماتریس ویسکوپلاستیک برای چاپ  سه بعدی تعبیه شده
رشته: مکانیک
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2018
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله:  A Review of Biomedical Centrifugal Microfluidic Platforms
ترجمه عنوان:  مروری بر پلتفرم  های ریزسیال  گریز از مرکز  زیست پزشکی
رشته: مکانیک
تعداد: 21 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2016
قیمت: 30000 تومان
مترجم: ادریس  حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود  محصول کلیک کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه

پرداخت  آنلاین

---------------------------------
عنوان مقاله: Collaborative  design in the era of cloud computing
ترجمه عنوان: طراحی مشارکتی درعصر  رایانش ابری
رشته: مکانیک
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال،  روی گزینه  دانلود محصول کلیک  کنید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Improved decision tree construction  based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines
ترجمه عنوان: ساخت  درخت تصمیم  پیشرفته بر پایه انتخاب  صفات و نمونه  داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار
رشته: مکانیک
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 26  صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه :  بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Virtual Testing Stand for  evaluation of car cabin indoor environment
ترجمه عنوان: سکوی  آزمایش مجازی برای  ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
رشته: مکانیک
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22  صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه :  بعد از پرداخت  انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon
ترجمه عنوان: مدل  ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با  در نظرگرفتن اثر  اندازه نانو جریان  و نانو ساختار
رشته: مکانیک
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20  صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت  انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید   کلیک کرده و  ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Electrical discharge machining of ceramic  carbon nanostructure composites
ترجمه عنوان: ماشین  های تخلیه الکتریکی کامپوزیتهای نانوساختارهای سرامیک/کربن
رشته: مکانیک
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11  صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت  انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:  The effect of time-dependent creep on electro-thermo-mechanical behaviors of piezoelectric sphere using Mendelson’s method
ترجمه عنوان: تاثیر خزش وابسته  به زمان در  رفتار الکترو  ترمو مکانیکی گوی  پیزوالکتریکی با  استفاده از روش  مندلسون
رشته: مکانیک
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:  بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله  انگلیسی
دانلود چکیده  ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu