دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی ادبیات با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی ادبیات با ترجمه فارسی


عنوان مقاله : A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners' vocabulary recognition
ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
رشته: ادبیات
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Economics of the arts and literature
ترجمه عنوان: اقتصاد هنر و ادبیات
رشته: ادبیات
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Spring In Persian Manuscripts
ترجمه عنوان: بهار در نسخه های خطی فارسی
رشته: ادبیات
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Traces of Anciant Egyptian Culture & Civilization of Samak-e Ayyar
ترجمه عنوان: ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار
رشته: ادبیات
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Influence of Persian Language and Literature on Arab Culture
ترجمه عنوان: تاثیر ادبیات و زبان فارسی روی فرهنگ اعراب
رشته: ادبیات
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی  اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The question of literary theory
ترجمه عنوان: نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن
رشته: ادبیات
تعداد : 19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu