دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی نساجی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی نساجی با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
ترجمه عنوان: خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres
ترجمه عنوان: زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز بهدست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
ترجمه عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی پروپیلن
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
--------------------------------
عنوان مقاله: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
ترجمه عنوان: سیستم بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های پنبه
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

عنوان مقاله: Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers
ترجمه عنوان: بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو با آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراء بنفش
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  8 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله: Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
ترجمه عنوان: اصلاح سطحي الیاف سلولزی برای دي اكسيد تيتانيوم چند منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------
عنوان مقاله : The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran
ترجمه عنوان: کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان ایلام، ایران
رشته: مهندسی نساجی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه
---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu