مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه

مقالات انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه


عنوان مقاله: The extended QUALIFLEX method for multiple criteria decision analysis based on interval type-2 fuzzy sets and applications to medical decision making
ترجمه عنوان: روش گسترش کوالیفلکس برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های کاربردی جهت تصمیم گیری های پزشکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل  سازی و آنالیز تنش در قوزک پای  نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Building a hospital referral expert system with a Prediction and Optimization -Based Decision Support System algorithm
ترجمه عنوان: ايجاد سيستم خبره ارجاع بيمارستان همراه با الگوريتم سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر بهينه سازي و پيش بيني
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------
عنوان مقاله: Digital Radiography Image Quality
ترجمه عنوان: کیفیت تصویر رادیوگرافی دیجیتال
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Flow model with vessel tree for segmentation and registration with color Doppler ultrasound and CT
ترجمه عنوان: مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع وثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  9 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------
عنوان مقاله : Asymptomatic long-term survivors of coronary artery bypass surgery enjoy a quality of life equal to the general population
ترجمه عنوان: كساني كه با جراحی بایپس عروق  کرونر از مرگ نجات يافتند بدون نشانه مريضي ازکیفیتي برابر با زندگی مردم عادی در طولاني مدتي بهره مند مي شوند
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fluorescence microscopy
ترجمه عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Image Postprocessing in Digital Radiology
ترجمه عنوان: پس - پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 30 صفحه فارسی وورد
قیمت:20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل  سازی و آنالیز تنش در قوزک پای  نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma
ترجمه عنوان: مطالعۀ کنترل شدۀ دوسوکور یک کِرِم ضدلک غیرهیدروکینن در درمان ملاسما
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
ترجمه عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Business Process Re-Engineering At Cardiology Department
ترجمه عنوان: بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complications of chemichal peeling
ترجمه عنوان: پیلینگ یا پوست اندازی شیمیایی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو؛  برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  4 صفحه  انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی  وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Measuring physical activity during pregnancy
ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
ترجمه عنوان: سازگاری عصبی با تمرین های استقامتی محرک الکتریکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Neurogenin3 cooperates with Foxa2 to autoactivate its own expression
ترجمه عنوان: همکاری نوروژنیک 3 با  فوکسا 2 برای  فعال سازی اتوماتیک خصوصیات ژنتیکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organ printing from bioprinter to organ biofabrication line
ترجمه عنوان: بافت و طرح ارگان؛ از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر  روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Parity and risk of lung cancer in women
ترجمه عنوان: تساوی و خطر سرطان ریه در زنان؛ بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله:Performance Characteristics of a Sliding-Scale Hypertonic Saline Infusion Protocol for the Treatment of Acute Neurologic Hyponatremia
ترجمه عنوان: ویژگی های عملکرد  درمقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک دردرمان هیپوناترمی حاد عصبی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله:  Phase III Comparison of Vitespen, an Autologous Tumor  Derived Heat Shock Protein gp96 Peptide Complex Vaccine
ترجمه عنوان: فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین جی پی 96 مربوط به پپتید واکسن پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست توسط پزشکان
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment  ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Supporting meningitis diagnosis amongst infants and  children through the use of fuzzy cognitive mapping
ترجمه عنوان: حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Temperature and neuromuscular function
ترجمه عنوان: دما و نقش عصبی- عضلاتی
رشته: مهندسی پزشکی
تعداد:  13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 19000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu