مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه

کامپیوتر

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه بخش دوم

عنوان مقاله: three D reconstruction and face recognition using kernel-based ICA and neural networks
ترجمه عنوان: بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از آی  سی ای مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A novel fountain code-based mobile IPTV multicast system architecture over WiMAX network
ترجمه عنوان: منشاء جدید ساختار سیستم مالتی کست یا پخش برنامه های تلویزیونی در بستر پروتکل اینترنتی ( آی پی تی وی) سیار مبتنی بر کد در شبکه وایمکس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network
ترجمه عنوان: مدل شناسایی خستگی راننده بر اساس ترکیب اطلاعات وشبکه بیزی پویا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A Fuzzy Logic based Trend Impact Analysis method
ترجمه عنوان: منطق فازی مبتنی  بر روش تحلیل تاثیر روند
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A Survey of Document Clustering Techniques & Comparison of LDA and moVMF
ترجمه عنوان: بررسي تکنيک هاي خوشه بندی اسناد و مقايسه مدل های وان میسز فیشر و تخصیص پنهان دیریکله
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system
ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله : Age Synthesis and Estimation via Faces
ترجمه عنوان: ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره
رشته: کامپیوتر
تعداد: 18 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 44 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information
ترجمه عنوان: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Amoeba-Based Knowledge Discovery System
ترجمه عنوان: سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Design and Implement of Distributed Document Clustering Based on Map Reduce
ترجمه عنوان: طراحی و پیاده سازی خوشه بندی اسناد توزيع شده بر پايه مپ ریدوس
رشته: کامپیوتر
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Towards an Approach for Service-Oriented Product Line Architectures
ترجمه عنوان: رویکردی در ارتباط با معماری خط تولید سرویسگرا
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله : Convergence analysis of the preconditioned Gauss–Seidel method for H-matrices
ترجمه عنوان: آنالیز همگرایی روش گوس سایدل با پیش شرط  برای ماتریس های اچ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی  اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients
ترجمه عنوان: شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Blink and It’s Done Interactive Queries on Very Large Data
ترجمه عنوان: بلینک و انجام آن؛ جستارهای فعل و انفعالی در داده های بسیار بزرگ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Design of a RISC Microcontroller Core in 48 Hours
ترجمه عنوان: طراحی هسته میکروکنترلر کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى کاسته شده در 48 ساعت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: EmotionSense A Mobile Phones based Adaptive Platform for Experimental Social Psychology Research
ترجمه عنوان: احساس عاطفی؛ تلفن های همراه مبتنی بر پلتفرم انطباقی برای پژوهش روانشناسی اجتماعی تجربی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Algorithms for digital image processing in diabetic retinopathy
ترجمه عنوان: الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and simulation of supply network evolution based on complex adaptive system
ترجمه عنوان: مدلسازی و شبیه سازی تکامل عرضه شبکه بر اساس سیستم انطباقی پیچیده و تابع برازش
رشته: کامپیوتر
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : A DFO technique to calibrate queuing models
ترجمه عنوان: تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی
رشته: کامپیوتر
تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 27 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله : Routing in Dynamic Network using Ants and Genetic Algorithm
ترجمه عنوان: مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Security vulnerabilities in DNS and DNSSEC
ترجمه عنوان: سیب پذیری امنیتی درسرویس نام دامنه و افزایش امنیت سیستم نام دامنه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction
ترجمه عنوان: سیستم تطبیقی استنتاج فازی برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 24 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with internet connectivity
ترجمه عنوان: پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks
ترجمه عنوان: راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه
رشته: کامپیوتر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: A secure domain name system based on intrusion tolerance
ترجمه عنوان: سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ
رشته: کامپیوتر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network
ترجمه عنوان: سیستم کنترل ترافیک؛ سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم
رشته: کامپیوتر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Modeling Hardware Verification Concerns Specified in the e-language
ترجمه عنوان: مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه تویسی الکترونیک
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


------------------------------------
عنوان مقاله: Software Enablement for Multicore Architectures
ترجمه عنوان: توانمندسازی نرم افزار برای معماری های چند هسته ای
رشته: کامپیوتر
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Recent Development In Document Clustering
ترجمه عنوان: پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت
رشته: کامپیوتر
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu