دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی هوافضا با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی هوافضا با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Space Solar power program and Microwave wireless power transmission technology
ترجمه عنوان: برنامه های انرژی خورشیدی فضایی و فناوری انتقال توان بی سیم میکروویو
رشته: هوافضا
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Development of a generic multipurpose tokomak plasma discharge
ترجمه عنوان: ساخت  شبیه ساز چندمنظوره تخلیه پلاسما در توکامک
رشته: هوافضا
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: The forging process of aircraft engines turbine blades
ترجمه عنوان: فرایند فورج در پره های توربین موتور هواپیما
رشته: هوافضا
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Bias Estimation for Evaluation of ATC surveillance systems
ترجمه عنوان: تخمین بایاس برای ارزیابی سیستم های نظارت کنترل ترافیک هوایی
رشته: هوافضا
تعداد : 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: New technology innovations with potential for space applications
ترجمه عنوان: نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربرد فضایی
رشته: هوافضا
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 16 صفحه فارسی وورد
قیمت : 35000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
ترجمه عنوان: مدل سازی عددی پاسخ های زد  تم (افماگ هوایی) برای دستورالعمل استراتژی های اکتشاف
رشته: هوافضا
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Portable and Fault-Tolerant Microprocessor Based on the SPARC V8 Architecture
ترجمه عنوان: ریزپردازنده قابل حمل با قابلیت تحمل خرابی مبتنی بر ساختار اسپارک وی 8
رشته: علوم فضایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2002
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین روی گزینه دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu