مقاله انگلیسی علوم آزمایشگاهی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته علوم آزمایشگاهی با ترجمه

مقالات انگلیسی علوم آزمایشگاهی با ترجمه


عنوان مقاله : Topic tracking language model for speech recognition
ترجمه عنوان: مدل زبانی پیگیری تاپیک برای تشخیص گفتار
رشته: زبان شناسی
تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین  پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه-----------------------------------
عنوان مقاله : Wharton's jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties  induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines
ترجمه عنوان: ساخت درخت تصمیم  پیشرفته بر پایه انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی  گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و  ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Eye detection under rvarying illumination using the retinex theory
ترجمه عنوان: تشخیص حالت چشم در نورهای مختلف با استفاده از تئوری رتینکس
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment
ترجمه عنوان: سکوی آزمایش مجازی برای  ارزیابی محیط داخلی کابین خودرو
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2014
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای  نرمال و مجموعه پروتزی قوزک  پای
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10   صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود  نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله :  Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدلسازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: A Review on NanoFluids, Experiments and Applications
ترجمه عنوان: مروری برنانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism in-vitro studies  
ترجمه عنوان: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-----------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان: آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما : ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و  واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle  and Particle Size Distribution
ترجمه عنوان: پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید؛ کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Continuity of midwifery care and gestational weight gain in obese women
ترجمه عنوان: استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق؛ یک آزمایش کنترل شده تصادفی
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata
ترجمه عنوان: کارای بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Micropropagation and in vitro flowering in Pentanema indicum Ling
ترجمه عنوان: ريزتكثير و گلدهي آزمايشگاهي در گیاه پنتانما ایندیکوم لینگ
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Protoplast culture and fusion between brassica carinata and brassica napus
ترجمه عنوان: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
رشته:علوم آزمایشگاهی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Transcriptome-Based Examination of Putative Pollen Allergens of Rice
ترجمه عنوان: آزمایش مبنی بر  ترانسکریپتوم آلرژی  زاهای گردۀ برنج
رشته: علوم آزمایشگاهی
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu