دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

دانلود مقاله انگلیسی شیلات با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی شیلات با ترجمه فارسی


عنوان مقاله: Environmental, health,and safety guideline for fish processing
ترجمه عنوان: دستورالعمل های محیطی، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی
رشته: شیلات
تعداد : 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 35000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------------
عنوان مقاله: Health advisory for fish and shellfish
ترجمه عنوان: دستورالعمل های بهداشتی در ارتباط با مصرف ماهیان و آبزیان دریاچه ای و رودخانه ها
رشته: شیلات
تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر
رشته: شیلات
تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Australia’s first commercial sea cucumber culture and sea ranching project in Hervey Bay, Queensland,Australia
ترجمه عنوان: اولين پرورش تجاری حلزون دریاييِ استرالیا و پروژة گله داري دريايي در خلیج هروي، کوئینزلند استرالیا
رشته: شیلات
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود  ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Potassium, Magnesium and Age on Growth and Survival of  Litopenaeus vannumei Post-Larvae Reared in Inland Low Salinity Well Waters in West Alabama
ترجمه عنوان:  تاثیرات پتاسیم، منیزیم و سن بر رشد و بقای پست لاروی میگوی پا سفید پرورش یافته در آب چاه های کم شور مرزی در غرب آلاباما
رشته: شیلات
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 25000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Fish Bio indicators of Ecosystem Condition at the Calcasieu Estuary Louisiana
ترجمه عنوان: شاخص های زیستی ماهی شرایط اکوسیستم در مصب یا زیستگاه کالکاسیو، لویسیانا
رشته: شیلات
تعداد: 45 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 45000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Genetic improvement and conservation of carp species in Bangladesh
ترجمه عنوان: اصلاح ژنتیکی و حفظ گونه های کپورماهیان در کشور بنگلادش
رشته: شیلات
تعداد: 68 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 69 صفحه فارسی وورد
سال انتشار: 2001
قیمت: 45000 تومان
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین روی دانلود محصول کلیک و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه

پرداخت آنلاین

---------------------------------

 
Search
check pagerank
Back to content | Back to main menu