مقاله انگلیسی شیلات با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته شیلات با ترجمه

مقالات انگلیسی شیلات با ترجمه


عنوان مقاله: Fish Bio indicators of Ecosystem Condition at the Calcasieu Estuary Louisiana
ترجمه عنوان: شاخص های زیستی ماهی شرایط اکوسیستم در مصب یا زیستگاه کالکاسیو، لویسیانا
رشته: شیلات
تعداد: 45 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism in-vitro studies
ترجمه عنوان: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
رشته: شیلات
تعداد : 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Environmental,health,and safety guideline for fish processing
ترجمه عنوان: دستورالعمل های محیطی، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی
رشته: شیلات
تعداد : 10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------------
عنوان مقاله: Selection of site for agriculture
ترجمه عنوان: انتخاب زمین مناسب برای پرورش موجودات آبزی
رشته: شیلات
تعداد : 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 5 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------------
عنوان مقاله: Health advisory for fish and shellfish
ترجمه عنوان: دستورالعمل های بهداشتی در ارتباط با مصرف ماهیان و آبزیان دریاچه ای و رودخانه ها
رشته: شیلات
تعداد: 2 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 3000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trace elements accumulation in edible tissues of five sturgeon species from the caspian sea
ترجمه عنوان: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی  خاویار) درياي خزر
رشته: شیلات
تعداد: 11 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 16000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Australia’s first commercial sea cucumber culture and sea ranching project in Hervey Bay, Queensland,Australia
ترجمه عنوان: اولين پرورش تجاری حلزون دریاييِ استرالیا و پروژة گله داري دريايي در خلیج هروي ، کوئینزلند ، استرالیا
رشته: شیلات
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Potassium, Magnesium and Age on Growth and Survival of  Litopenaeus vannumei Post-Larvae Reared in Inland Low Salinity Well Waters in West Alabama
ترجمه عنوان: تاثیرات پتاسیم، منیزیم و سن بر رشد و بقای  پست لاروی میگوی پا سفید پرورش یافته در آب چاه های کم شور مرزی در غرب آلاباما
رشته: شیلات
تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه دانلود محصول کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu