مقاله انگلیسی داروسازی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته داروسازی با ترجمه

مقالات انگلیسی داروسازی با ترجمه

عنوان مقاله: Wharton's jelly derived mesenchymal stromal cells Biological properties  induction of neuronal phenotype and current applications in neurodegeneration research
ترجمه عنوان: سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون: خواص بیولوژیکی، القای فنوتیپ نرونی و کاربردی جاری در تحقیقات عصب زدایی
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma caninum Calibration and comparison of diagnostic accuracy of flotation in tube, McMaster and FLOTAC in faecal samples of dogs
ترجمه عنوان:  آنکیلوستوما کانینوم؛  کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله،  مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
رشته: داروسازی
تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Psoriasis-Evolving treatment for a complex disease
ترجمه عنوان: بیماری پسوریازیس ( بیماری التهابی مزمن پوست)؛ درمان نوین بیماری پیچیده
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Evaluation of Anti inflammatory and Analgesic Activity of Tridax Procumbens linn against formalin, acetic acid and cfa induced pain models
ترجمه عنوان: بررسی داروی ضدالتهابی و ضد درد و فعالیت تیریداکس پروکومبن ها علیه فرمالین،اسید اسیتیک و سی اف ای ناشی از مدلهای درد
رشته: داروسازی
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Antioxidant Intake and Risks of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus in Women
ترجمه عنوان: جذب آنتی اکسیدانت و خطرات رماتیسم و التهاب مفاصل و ضایعات پوستی و بدنی در زنان
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly
ترجمه عنوان: کیفیت زندگی پس از جراحی پیوند بایپس عروق کرونر درافراد مسن
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Ancylostoma ceylanicum Immunization with soluble worm extract
ترجمه عنوان: سیلانیکوم انسیلوستوما؛ ایمن سازی با عصاره محلول کِرم و واکنش به منظور چالش کشیدن عفونت سگ ها
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 1985
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Appetite and gastrointestinal  motility Role of ghrelin-family peptides
ترجمه عنوان: اشتها و حرکات معدی -روده ای؛ نقش پپتیدهای خانواده گرلین
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


-------------------------------------
عنوان مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
ترجمه عنوان: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين- 6 در واكنش به مواد محيطي
رشته: داروسازی
تعداد: 10 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer Research
ترجمه عنوان: از فناوری نانو برای نانو دارو؛ برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 14000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Gut Peptide Hormones and Pediatric Type 1 Diabetes Mellitus
ترجمه عنوان: هورمون های پپتید شکم و روده و دیابت شیرین نوع 1 در کودکان
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14  صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Newly developed primers for the detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis
ترجمه عنوان: آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9  صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer
ترجمه عنوان: اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون
رشته: داروسازی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13  صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8  صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper Birch and Ragweed
ترجمه عنوان: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای درخت سرو آزاد، درخت سرو، سرو کوهی، درخت فان و گیاه رگ وید
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The effect of salinity on the growth, morphology and physiology of Echium amoenum
ترجمه عنوان: اثر شوری بر رشد، مورفولوژی و فیزیولوژی گل گاوزبان
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Animal cell cultures recent achievements and perspectives in the production of biopharmaceuticals
ترجمه عنوان: کشت سلول حیوانی؛  پیشرفت های اخیر و دیدگاه ها در خصوص تولید زیست داروها
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته: داروسازی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroidinduced osteoporosis
ترجمه عنوان: درمان بین المللی اتیدرونات برای جلوگیری از کورتیکو استروئید القا کننده استروپوروزیس
رشته: داروسازی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins
ترجمه عنوان: درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و  ویتامین ها
رشته: داروسازی
تعداد: 3 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu