مقاله انگلیسی مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته مهندسی پلیمر با ترجمه

مقالات انگلیسی مهندسی پلیمر با ترجمه

عنوان مقاله: Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle  and Particle Size Distribution
ترجمه عنوان: پلیمریزاسیون بچ امولسیونی  وینیل کلراید؛ کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی  بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Characterization of poly(vinyl chloride) powder produced by emulsion polymerization
ترجمه عنوان: بررسی خواص پودر پلی  وینیل کلراید که  توسط پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می  شود
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Efficient production of polylactic acid and its copolymers by metabolically engineered Escherichia coli
ترجمه عنوان: تولید کارامد اسید پلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم مهندسی شده اشریشیا کولی
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
ترجمه عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات در تنباکوی جهش یافته توسط  افزایش کارایی ژن های بیوسنتز پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 3 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
ترجمه عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی  سی انعطافپذیر
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2005
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Production of 3-hydroxypropionate homopolymer and poly (3 hydroxypropionate-co-4-hydroxybutyrate) copolymer by recombinant Escherichiacoli )
ترجمه عنوان: تولید هموپلیمر 3 هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
ترجمه عنوان: سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن وکاربرد آن روی پلی پروپیلن
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium
ترجمه عنوان: تقویت پلیوینیل کلرید اصلاح نشده با افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم
رشته: مهندسی  پلیمر
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان:  مدلسازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: مهندسی پلیمر
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید  هیالورونیک؛ بیوپلیمر  طبیعی با کاربردهای صنعتی و بیوشیمیایی
رشته:  مهندسی پلیمر
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر  روی  گزینه تکمیل خرید کلیک  کرده  و ترجمه  را  دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu