مقاله انگلیسی اخلاق پزشکی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته اخلاق پزشکی با ترجمه


مقالات انگلیسی اخلاق پزشکی با ترجمه

عنوان مقاله: An Experimental Evaluation for a new Column to level Access Control Mechanism for Electronic Health Record Systems
ترجمه عنوان: ارزیابی تجربی در مورد مبانی جدید مکانیسم کنترل سطح دسترسی به سیستم های ثبت سلامت الکترونیک
رشته: اخلاق پزشکی
تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نماییدید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: Medical ethics for radiology student
ترجمه عنوان: اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی
رشته: اخلاق پزشکی
تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


----------------------------------
عنوان مقاله: New Ethical issues for Radiation protection in Diagnostic Radiology
ترجمه عنوان: مسائل جدید مربوط به علم اخلاق در ارتباط حفاظت در برابر تشعشعات در موارد درمان بوسیله رادیولوژی
رشته: اخلاق پزشکی
تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Radiological Ethic
ترجمه عنوان: اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی
رشته: اخلاق پزشکی
تعداد:  3 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 7 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار: 1992
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu