مقاله انگلیسی علوم دریایی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته علوم دریایی با ترجمه

مقالات انگلیسی علوم دریایی با ترجمه


عنوان مقاله: Analytical simulation of nonlinear elastic-plastic average stress–average strain relationships for un-corroded/both-sides randomly corroded steel  plates under uniaxial compression   
ترجمه عنوان: شبیه سازی تحلیلی روابط زنجیره ای میانگین  الاستیک- پلاستیک میانگین- تنش برای صفحات فولادی پوسیده شده با توزیع تصادفی پوسیدگی در هر دوطرف تحت تراکم تک محوری
رشته: علوم دریایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2015
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances
ترجمه عنوان: کنترل مسیر ردیابی غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال
رشته: علوم دریایی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 5 صفحه  فارسی وورد
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: An Adaptive Control Strategy for DSTATCOM Applications in an Electric Ship Power System
ترجمه عنوان: استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبرانساز استاتیک توزیع در سیستم برقی کشتی الکتریکی
رشته: علوم دریایی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26  صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Is climate change affecting the population dynamics of the endangered Pacific loggerhead sea turtle
ترجمه عنوان: آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است
رشته: علوم دریایی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله : Range of the Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus metapopulation in the Mediterranean
ترجمه عنوان: دامنۀ گسترش فلامینگوي گونه (بزرگتر) یا گریتر، با نام علمی فوننی کاپترس روزیِس و جمعیت آن  در مدیترانه: بررسی های جدیدی از کشور ترکیه
رشته: علوم دریایی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu