مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

مقالات انگلیسی رشته پزشکی با ترجمه

پزشکی

مقالات انگلیسی پزشکی با ترجمه- بخش دوم


عنوان مقاله: Active life expectancy and functional health transition
ترجمه عنوان: امید به زندگی فعال و تغییر اساسی در سلامتی
رشته: پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Antioxidant Intake and Risks of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus in Women
ترجمه عنوان: جذب آنتی اکسیدانت و خطرات رماتیسم و التهاب مفاصل و ضایعات پوستی و بدنی در زنان
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Blood-Brain Barrier Breakdown Following Traumatic Brain injury
ترجمه عنوان: تفکیک کردن موانع مغزی خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complications of chemichal peeling
ترجمه عنوان: پیلینگ یا پوست اندازی شیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Feasibility and preliminary efficacy of progressive resistance exercise training in lung cancer survivors
ترجمه عنوان: امکان پذیری و اثر اولیه ورزش های مقاومت فزاینده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریه
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Gut Peptide Hormones and Pediatric Type 1 Diabetes Mellitus
ترجمه عنوان: هورمون های پپتید شکم و روده و دیابت شیرین نوع 1 در کودکان
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Health Impact Assessment as a Strategy for Intersectoral Collaboration
ترجمه عنوان: ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroidinduced osteoporosis
ترجمه عنوان: درمان بین المللی اتیدرونات برای جلوگیری از کورتیکو استروئید القا کننده استروپوروزیس
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 1997
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Measuring physical activity during pregnancy
ترجمه عنوان: اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex
ترجمه عنوان: مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Multi-gene evidence for a new bottlenose dolphin species in southern Australia
ترجمه عنوان: شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین پوزه دراز در جنوب استرالیا
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Muscle Strengthening is not effective in childeren and adolescent with cerebral palsy
ترجمه عنوان: تحکیم و استحکام  ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Adjuvant Treatment for Colon Cancer
ترجمه عنوان: اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2004
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Parity and risk of lung cancer in women
ترجمه عنوان: تساوی و خطر سرطان ریه در زنان؛ بررسی سیستماتیک و متا آنالیزهای مطالعات اپیدمیولوژیکی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Phase III Comparison of Vitespen, an Autologous Tumor Derived Heat Shock Protein gp96 Peptide Complex Vaccine
ترجمه عنوان: فاز سوم مقایسه ویت اسپن، یک تومور خود مشتق شده از شوک حرارتی پروتئین جی پی 96 مربوط به پپتید واکسن  پیچیده با انتخاب کردن یک درمان برای مرحله چهارم تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست توسط پزشکان
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Presymptomatic diagnosis with MRI and adequate treatment ameliorate the outcome after natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy
ترجمه عنوان: تشخیص مربوط به نشانه های اولیه بیماری با ام آر آی و یافتن  بهبودی بعد از درمان مناسب و نتیجه مربوط به آن بعد از ناتالیزومب در ارتباط با لیکوانسفالوپثی چند کانونی پیشرفته
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Supporting meningitis diagnosis amongst infants and children through the use of fuzzy cognitive mapping
ترجمه عنوان: حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا
رشته: پزشکی
تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
قیمت: 18000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Unfavourable pattern of metastases in M0 breast cancer patients during 1978-2008
ترجمه عنوان: الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص ام 0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008-1978
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Water Birth and Water Immersion
ترجمه عنوان: زایمان و غوطه وری در آب
رشته: پزشکی
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: What determines rate of progression in Huntington Disease
ترجمه عنوان: شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Asymptomatic long-term survivors of coronary artery bypass surgery enjoy a quality of life equal to the general population
ترجمه عنوان: كساني كه با جراحی بایپس عروق کرونر از مرگ نجات يافتند بدون نشانه مريضي ازکیفیتي برابر با زندگی مردم عادی در طولاني مدتي بهره مند مي شوند
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2006
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autism and ADHD Symptoms in Patients with OCD; Are They Associated with Specific OC Symptom Dimensions or OC Symptom Severity
​​
ترجمه عنوان: اوتیسم و علائم اختلالات کم توجهی بیش فعالی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Changes in health-related quality of life following percutaneous coronary intervention
ترجمه عنوان: تغییرات در کیفیت سلامت زندگی بعد از کرونری از راه پوست
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Doing and reporting a neuropsychological assessment
ترجمه عنوان: گزارش و ارزیابی روان شناختی اعصاب
رشته: پزشکی
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Extinction of Over-selected Stimuli Causes Emergence of Under-selected Cues in Higher-functioning Children with Autistic Spectrum Disorders
ترجمه عنوان: خاموش سازی علل محرک بیش از حد انتخابی توسط ظهور نشانه های کمتر انتخابی در عملکرد عالی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیستی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Organizational behavior of employees of Tehran University of Medical Sciences
ترجمه عنوان: رفتار سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Psychosocial Disabilities in Patients with Schizophrenia
ترجمه عنوان: ناتوانی روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
رشته: پزشکی
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار: 2012
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly
ترجمه عنوان: کیفیت زندگی پس از جراحی پیوند بایپس عروق کرونر در افراد مسن
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Interaction of Noise Pollution and Blood Pressure in a Textile Factory in Ilam, Iran
ترجمه عنوان: کنش متقابل آلودگی صدا و فشار خون در کارخانه های نساجی استان  ایلام، ایران
رشته: پزشکی
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 13000 تومان
سال انتشار: 2009
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Financing long-term care for frail elderly in France
ترجمه عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه
رشته: پزشکی
تعداد: 5 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
قیمت: 7000 تومان
سال انتشار: 2013
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Autologus Fat Transfer,evolving concepts and techniques
ترجمه عنوان: انتقال چربی اتولوگوس: مفاهیم و تکنیک ها
رشته: پزشکی
تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
قیمت: 12000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Complications of Laser Surgery
ترجمه عنوان: عوارض جراحی با لیزر
رشته: پزشکی
تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
قیمت: 20000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Hyaluronic acid a natural biopolymer with a broad range of biomedical and industrial applications
ترجمه عنوان: اسید هیالورونیک؛ بیوپلیمر طبیعی با کاربردهای صنعتی  و بیوشیمیایی
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار: 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
ترجمه عنوان: مدل سازی المان  محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
رشته: پزشکی
تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
قیمت: 11000 تومان
سال انتشار: 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu