مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

logo-samandehi
Go to content

Main menu

اقتصاد- بخش 4

اقتصاد

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه بخش چهارم

ترجمه مقالات این بخش در قالب فایل پی دی اف می باشند


عنوان مقاله: Balanced structures designing  organizations for profitable Growth
ترجمه عنوان: ساختارهای متوازن؛ طراحی سازمان برای رشد مناسب
رشته: اقتصاد
تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 42 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 15000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه:بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Activity-based costing and customer profitability
ترجمه عنوان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 8000 تومان
سال انتشار : 2007
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Competitive Pricing Strategies of Low Cost Airlines in the Perspective of Game theory
ترجمه عنوان: استراتژی قیمت گذاری رقابتی ایرلاین های ارزان قیمت در دیدگاه تئوری بازی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Customer satisfaction using low cost carriers
ترجمه عنوان: رضایت مشتری با استفاده ازحامل های کم هزینه
رشته: اقتصاد
تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: How export marketing research affects company export
ترجمه عنوان: چگونه تحقیق بازاریابی صادرات برعملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد
رشته: اقتصاد
تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 10000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Information technology in a supply chain
ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات در زنجیره تامین
رشته: اقتصاد
تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
منبع: بخشی از کتاب
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Quality Function Deployment, Value Engineering and Target Costing, an Integrated Framework
ترجمه عنوان: گسترش کیفیت عملکرد، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در مدیریت هزینه طرح
رشته: اقتصاد
تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10  صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 6000 تومان
سال انتشار : 2008
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: Retaining customer satisfaction in turbulent times
ترجمه عنوان: بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی
رشته: اقتصاد
تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
قیمت: 5000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The Differential roles of brand credibility and Brand Prestige IN Consumer Brand Choice
ترجمه عنوان: نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری
رشته: اقتصاد
تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 12000 تومان
سال انتشار : 2010
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


---------------------------------
عنوان مقاله: The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
ترجمه عنوان: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک  شرکت در تعیین بازارگرایی
رشته: اقتصاد
تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32  صفحه فارسی پی دی اف
قیمت: 9000 تومان
سال انتشار : 2011
مترجم: ادریس حسنجانی
دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
دانلود مقاله انگلیسی
دانلود چکیده ترجمه


--------------------------------

 
Search
Back to content | Back to main menu