• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته دندان پزشکی با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته دندان پزشکی با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته دندان پزشکی با ترجمه


  عنوان مقاله: Chemical cleaning agents and bonding to glass-fiber posts
  ترجمه عنوان: عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Clinical evaluation of the performance and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in the restoration of posterior teeth
  ترجمه عنوان: بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Clinical strategies for esthetic excellence in anterior tooth restorations, understanding color and composite resin selection
  ترجمه عنوان: استراتژی های کلینیکی برای زیبایی شناختی ترمیم دندان های قدامی: اصول انتخاب رنگ و رزین کامپوزیت
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Comparison of shear bond strength of aesthetic restorative materials
  ترجمه عنوان: مقایسه استحکام برشی باند بین مواد ترمیمی زیبایی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Comparison of six different methods of cleaning and preparing occlusal fissure surface before placement of pit and fissure sealant
  ترجمه عنوان: مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Composite materials, compositions, properties, and clinical applications
  ترجمه عنوان: مواد کامپوزیت، ترکیبات، خواص و کاربردهای کلینیکی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements
  ترجمه عنوان: اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity
  ترجمه عنوان: تشخیص و درمان حساسیت دندانی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effects of External Bleaching on Restorative Materials
  ترجمه عنوان: تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 4 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: External root resorption after orthodontic treatment a study of contributing factor
  ترجمه عنوان: تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی؛ بررسی عوامل مشارکت کننده
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Halitosis, an overview of epidemiology, etiology and clinical management
  ترجمه عنوان: هالیتوزیس؛ اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Implant failure Etiology and complication
  ترجمه عنوان: شکست ایمیلنت دندان؛ علل اتیولوژی و عوارض
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 2 صفحه انگلیسی پی دی اف- 3 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 3000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Implant treatment in patients with osteoporosis
  ترجمه عنوان: درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Influence of calcium hydroxide intracranial medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test
  ترجمه عنوان: اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک که توسط نمونه های تحت آزمایش ارزیابی می گردد
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease
  ترجمه عنوان: آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon
  ترجمه عنوان: محلول های جدبد شستشوی کانال ریشه
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Osteoporosis, jawbones and periodontal disease
  ترجمه عنوان: پوکی استخوان، استخوان های فک، ببماری های پریودنتال
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Periodontal Disease Linking the Primary Inflammation to Bone Loss
  ترجمه عنوان: بیماری پریودنتال؛ مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Relevance of in Vitro Tests of Adhesive and Composite Dental Materials
  ترجمه عنوان: ارتباط تست های آزمایشگاهی بررسی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Root resorption diagnosed with cone beam computed tomography after 6 months of orthodontic treatment with fixed appliance and the relation to risk factor
  ترجمه عنوان: تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد از شش ماه درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت و ارتباط با عوامل ریسکی
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The use of salivary cytokines as a screening tool for oral squamous cell carcinoma
  ترجمه عنوان: کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Connectors
  ترجمه عنوان: کانکتورها
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2001
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Retention
  ترجمه عنوان: ریتنشن
  رشته: دندانپزشکی
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 47 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu