• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته ریاضی با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته ریاضی با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته ریاضی با ترجمه


  عنوان مقاله: Discrete-time queueing systems with Markovian preemptive vacations
  ترجمه عنوان: سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوف
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف-  22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Equilibrium balking behavior in the Geo/Geo/1 queueing system
  ترجمه عنوان: رفتار امتناعی توازن در سیستم صف بندی ژئو/ ژئو وان با چندین بیکاری
  رشته: ریاضی
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: FGP Approach for Solving Fractional Multiobjective Decision Making Problems using GA with Tournament Selection and Arithmetic Crossover
  ترجمه عنوان: روش برنامه نویسی آرمانی فازی برای حل جزء به جزء مسائل تصمیم گیری چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با انتخاب تورنومنت یا رقابتی و نقطه تقاطع ریاضی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: MAPPH1 queue with working vacations, vacation interruptions and N policy
  ترجمه عنوان: صف مَپ پی اچ وان با تعطیلی های کاری و وقفه های تعطیلی و سیاست اِن
  رشته: ریاضی
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A New Probability Model for Insuring Critical Path Problem
  ترجمه عنوان: مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 2012
  سال انتشار: 10000 تومان
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A hybrid model based on rough  sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
  ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
  رشته: ریاضی
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Interpreting the Evolutionary Regression The Interplay Between Observational
  ترجمه عنوان : تفسیر رگرسیون تکاملی تعامل بین خطاهای مشاهده ای  و زیستی در مطالعات تطبیقی فیلوژنتیکی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Matrix correlations for high-dimensional data the modified RV-coefficient
  ترجمه عنوان: ماتریس همبستگی برای اطلاعات با بعد بالا: ضریب آر وی تعدیل یافته
  رشته: آمار
  تعداد: 5 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول  کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: An Ant Colony Optimization Approach to the Probabilistic Traveling Salesman Problem
  ترجمه عنوان: روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Improving Jacobi and Gauss-Seidels iterations
  ترجمه عنوان: بهبود تکرارهای ژاکوبی و گاوس - سایدل
  رشته: ریاضی
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 1987
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-Matrices
  ترجمه عنوان: بهبود روش گوس سایدل اصلاح شده برای ماتریس های زد
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 1997
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Modeling a supply chain using a network of queues
  ترجمه عنوان: مدلسازي زنجيره تأمين با استفاده از يك شبكه صفي
  رشته: ریاضی
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: On Modified Jacobi Linear Operators
  ترجمه عنوان: عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده
  رشته: ریاضی
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 1983
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Convergence analysis of the preconditioned  Gauss–Seidel method for H-matrices
  ترجمه عنوان: آنالیز همگرایی روش گوس سایدل با پیش شرط برای ماتریس های اچ
  رشته: ریاضی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: An Efficient Scoring Algorithm for Gaussian Mixture Model Based Speaker Identification
  ترجمه عنوان: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل مخلوط گوسی بر مبنای شناسایی گوینده
  رشته : ریاضی
  تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  --------------------------------
  عنوان مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series
  ترجمه عنوان: طراحی نقشه شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی آشفته
  رشته: ریاضی
  تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------
  عنوان مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Auto regression, Properties, Bayesian, Inference, Software and Application
  ترجمه عنوان: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
  رشته: ریاضی
  تعداد:  24 صفحه انگلیسی پی دی اف - 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Couple and their uses
  ترجمه عنوان: کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن
  رشته: ریاضی
  تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial  plates
  ترجمه عنوان: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
  رشته: ریاضی
  تعداد:  14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Parallel deadlock detection algorithm
  ترجمه عنوان: الگوریتم آشکارساز بن بست موازی
  رشته: ریاضی
  تعداد:  4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
  ترجمه عنوان: هماهنگی نقل و انتقالات و زمانبندی بچینگ
  رشته: ریاضی
  تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------
  عنوان مقاله: Testing normality against the logic distribution using sanddlepoint approximation
  ترجمه عنوان: تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریبی سادلپوینت
  رشته: ریاضی
  تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
  ترجمه عنوان: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیبی گاوس از فضای مراحل بازسازی شده
  رشته: ریاضی
  تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------
  عنوان مقاله: Common fixed point theorems for two mappings in m-fuzzy metric spaces
  ترجمه عنوان: قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک ام- فازی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------
  عنوان مقاله: Field Arithmetic
  ترجمه عنوان: محاسبه میدانی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: State Space Planning
  ترجمه عنوان: طرح فضای حالت
  رشته: ریاضی
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution
  ترجمه عنوان: مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره مواد مدرج تابعی با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک
  رشته: ریاضی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Optimality conditions for linear programming problems with fuzzy coefficients
  ترجمه عنوان: شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Multi-criteria decision making with overlapping criteria
  ترجمه عنوان: تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل
  رشته: ریاضی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Analytical Approaches to the Neural Net Architecture Design
  ترجمه عنوان: رویکردهای تحلیلی در طراحی ساختار شبکه عصبی
  رشته: ریاضی
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 1994
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Relational Algebra
  ترجمه عنوان: رابطه های جبری
  رشته: ریاضی
  تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu