• کد نمایش افراد آنلاین
 • کامپیوتر- بخش 3 - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  کامپیوتر- بخش 3

  کامپیوتر

  مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر با ترجمه بخش سوم

  عنوان مقاله: Agent-Based Service Composition in Cloud Computing
  ترجمه عنوان: عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در رایانش ابری
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Performance evaluation of ad hoc routing protocols for military communications
  ترجمه عنوان: ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 41 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Performance Properties of Large Scale Parallel Systems
  ترجمه عنوان: مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1993
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: RFID Model for Simulating Frame slotted ALOHA based anti-collision protocol for Multi-tag identification
  ترجمه عنوان: مدل شناسایی فرکانس رادیویی برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی الوها براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Survey of Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Network
  ترجمه عنوان: طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 34 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 17000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks
  ترجمه عنوان: تابع هدف جدید  محدب برای آموزش نظارت شبکه های عصبی تک لایه
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Capacity of Wireless Networks
  ترجمه عنوان: ظرفیت شبکه های  بی سیم
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 16 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 50 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Towards an Elastic and Autonomic Multitenant Database
  ترجمه عنوان: به سوی پایگاه داده چندگانه ( اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Modeling and Evaluation of Multisource Streaming Strategies in P2P VoD Systems
  ترجمه عنوان: مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Four-Step Technique for Tackling DDoS Attacks
  ترجمه عنوان: تکنیک چهار مرحله ای برای مقابله با حملات دی داس
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor
  ترجمه عنوان: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله : Analyzing the PGM protocol with uppaal
  ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا توسط مدل اوپال
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
  ترجمه عنوان: مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 21صفحه انگلیسی پی دی اف  - 53 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor Network
  ترجمه عنوان: انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بیسیم
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network
  ترجمه عنوان: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط  مدل های مخلوط  گاوس ساختاری و شبکه های عصبی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف -  26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Fundamental Concepts of Dependability
  ترجمه عنوان: مفاهیم بنیادین در مورد قابلیت اطمینان سیستم
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Mining asynchronous periodic patterns in time series data
  ترجمه عنوان: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 33 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: An Overview of Mobile Ad Hoc Networks, Applications and Challenges
  ترجمه عنوان: شبکه های موردی سیار: کاربردها و چالش ها
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : A Portable and Fault-Tolerant Microprocessor Based on the SPARC V8 Architecture
  ترجمه عنوان: ریزپردازنده ای قابل حمل و با قابلیت  تحمل خرابی مبتنی بر ساختار اسپارک  وی 8
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : A Comparison of Document Clustering Techniques
  ترجمه عنوان: مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 15 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : Cisco Mobility Solutions for the 21st Century University
  ترجمه عنوان: راه حل های پویای سیسکو برای دانشکده های قرن 21: تحرک در آموزش عالی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Towards a Cognitive TCPIP Network Architecture
  ترجمه عنوان: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 3 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  منبع: بخشی از  کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین برروی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: The simple plant location problem - Survey and synthesis
  ترجمه عنوان: مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 20 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 36 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1983
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: ZigBee a specification for a suite of high level communication protocols
  ترجمه عنوان: زیگبی؛ مشخصه ای برای مجموعه ای از پروتکل های ارتباطی سطح بالا
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------
  عنوان مقاله : Distributed systems principles and paradigms
  ترجمه عنوان: اصول و الگوهای سیستم های توزیع
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : BitTorrent a peer-to-peer file sharing protocol
  ترجمه عنوان: بیت تورنت؛ پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 29 صفحه انگلیسی پی دی اف  - 45 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : An Analysis of Particle Swarm Optimizers
  ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل الگوریتم  بهینه سازی ازدحام  ذرات
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی  اف - 11 صفحه فارسی  وورد
  قیمت: 18000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: An examination of the relation between architecture and compiler
  ترجمه عنوان: بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم یا کامپایلر
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی  اف  - 19 صفحه فارسی  وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 1981
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Exact methods for the asymmetric traveling salesman problem
  ترجمه عنوان: روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 37 صفحه انگلیسی پی دی اف - 45 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Introducing FWKNOP
  ترجمه عنوان: معرفی برنامه کمکی اف دایلیو ناپ
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Introduction to Network Security
  ترجمه عنوان: مقدمه ای بر امنیت شبکه
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Visualizing IPTables Logs
  ترجمه عنوان: پیش بینی ثبت وقایع جداول پروتکل اینترنتی
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 26 صفحه انگلیسی پی دی اف- 30 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: What is random access memory
  ترجمه عنوان: حافظه با دسترسی تصلدفی چيست
  رشته: کامپیوتر
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu