• کد نمایش افراد آنلاین
 • مدیریت- بخش 1 - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مدیریت- بخش 1

  مدیریت

  مقالات انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه بخش اول

  عنوان مقاله: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications
  ترجمه عنوان: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهد
  رشته: مدیریت
  تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Innovations in Retail Pricing and Promotions
  ترجمه عنوان: نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The relations among competition, delegation, management accounting
  ترجمه عنوان: روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک  کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
  ترجمه عنوان: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
  رشته: مدیریت
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A MCDM Approach for Sourcing Strategy Mix Decision in IT Projects
  ترجمه عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند ضابطه ای جهت تصمیم ترکیبی استراتژی برون سپاری در پروژه های فناوری اطلاعات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 33 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Project portfolio management An integrated method for resource planning and scheduling to minimize planning/scheduling-dependent expenses
  ترجمه عنوان: پروژه مدیریت دارایی: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Leadership across hierarchical levels Multiple levels of management and multiple levels of analysis
  ترجمه عنوان: رهبري در سطوح سلسله مراتب: مدیریت سطوح چند گانه مديريت و تحلیل سطوح چندگانه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 17 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Relational stability and alliance  performance in supply chain
  ترجمه عنوان: ثبات روابط و عملکرد رابطه ای در زنجیره تامین
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The effect of external and internal  factors on firms 'product innovation
  ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The information content of earnings announcements in Denmark
  ترجمه عنوان: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک
  رشته: مدیریت
  تعداد: 25 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A model for HRM strategic integration
  ترجمه عنوان: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
  رشته : مدیریت
  تعداد:  14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت :19000 تومان
  سال انتشار : 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
  ترجمه عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
  رشته: مدیریت
  تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Applying organizational routines in analyzing the behavior of organizations
  ترجمه عنوان: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
  رشته: مدیریت
  تعداد:  30 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Distributed Key Management in Dynamic Outsourced Databases  
  ترجمه عنوان: مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده  فعال با منبع بیرونی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
  ترجمه عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 32 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: BPR implementation process, an analysis of key success and failure factors
  ترجمه عنوان: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: Human Capital and SME Internationalization
  ترجمه عنوان: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک  
  رشته: مدیریت
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Improved capital budgeting decision making
  ترجمه عنوان: تصمیم گیری بودجه بندی به منظور بهبود سرمایه
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Information system in managing business operations
  ترجمه عنوان: سیستم اطلاعاتی در استراتژی مدیریت عملکرد کسب و کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Knowledge Sharing and trust in Organizations
  ترجمه عنوان: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
  ترجمه عنوان: تصمیمات کمکی چند معیاره در مدیریت مالی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000  تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Qualitative management accounting research
  ترجمه عنوان: پژوهش های مربوط به حسابداری در مدیریت کیفی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Risk analysis and assessment methodologies in the work sites
  ترجمه عنوان:  تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف - 35 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Talent Management process
  ترجمه عنوان: فرایند مدیریت استعدادها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: The Dynamics of Alignment A Punctuated Equilibrium Model
  ترجمه عنوان: تراز دینامیک، مدل تعادل نقطه ای
  رشته: مدیریت
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2001
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Theorizing about the impact of strategic human resource management
  ترجمه عنوان: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 21صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Transformational leadership style, market competition and departmental performance
  ترجمه عنوان: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
  رشته: مدیریت
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Understanding the Relationship between Cynicism and Trust
  ترجمه عنوان: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: Capacity Building Through Partnership: Intermediary Nongovernmental Organizations
  ترجمه عنوان: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 6 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: The Future directions of industrial Enterprises and their Management
  ترجمه عنوان: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -------------------------------------
  عنوان مقاله: Corporate governance of information technology
  ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
  رشته: مدیریت
  تعداد:  18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur  should consider before going into business
  ترجمه عنوان: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
  ترجمه عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 1998
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
  ترجمه عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت : 6000 تومان
  سال انتشار : 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله  : Satisfaction with service recovery, perceived justice and emotional responses
  ترجمه عنوان : رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی
  رشته: مدیریت
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله  : Teamwork, monitoring and absence
  ترجمه عنوان: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار
  رشته: مدیریت
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : The effect of external and internal factors on firms product innovations
  ترجمه عنوان: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The rise of corporate governance in corporate control research
  ترجمه عنوان: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
  رشته: مدیریت
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار : 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based
  ترجمه عنوان: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
  رشته: مدیریت
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
  ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط  تیم
  رشته: مدیریت
  تعداد: 11 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار : 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu