• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه


  عنوان مقاله: An Empirical Investigation on Ownership Charactristics, Activities of Audit Committee, and aufit Fees  in companies listed on Indonesia Stock Exchange
  ترجمه عنوان: تحقیقات تجربی در ویژگی های مالکیت، فعالیت های کمیته حسابرسی و حق و الزحمه خدمات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2015
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Financial information management for university departments, using open-source software
  ترجمه عنوان: مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
  رشته: حسابداری
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2014
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Development of Accounting Theory Based on Islamic Teachings
  ترجمه عنوان: پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای  آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان
  رشته: حسابداری
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2014
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه : بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید  کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Data and infrastructure security auditing in cloud computing environments
  ترجمه عنوان: امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی در محیط های رایانش ابری
  رشته: حسابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2014
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The relations among competition, delegation, management accounting systems change and performance
  ترجمه عنوان: روابط  میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد
  رشته: حسابداری
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction
  ترجمه عنوان: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی
  رشته: حسابداری
  تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
  ترجمه عنوان: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد
  رشته: حسابداری
  تعداد:  23 صفحه انگلیسی پی دی اف - 31 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions
  ترجمه عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی
  رشته: حسابداری
  تعداد:  36 صفحه انگلیسی پی دی اف - 30 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Introduction to Accounting Information System
  ترجمه عنوان: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
  رشته: حسابداری
  تعداد:  24 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی


  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Good Intentions at Good Grains, Inc.
  ترجمه عنوان: اهداف مناسب در شرکت گود گرین
  رشته: حسابداری
  تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Corporate Social Disclosures and Accounting Theories
  ترجمه عنوان: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
  رشته: حسابداری
  تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه


  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence
  ترجمه عنوان: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند
  رشته: حسابداری
  تعداد:  20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Metaphors and accounting for stock options
  ترجمه عنوان: عوامل و اصول حسابداری در اختیار خرید سهام
  رشته: حسابداری
  تعداد:  25 صفحه انگلیسی پی دی اف - 33 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Rules as Payoff Functions
  ترجمه عنوان: قوانین حسابداری مرتبط به بازده کار
  رشته: حسابداری
  تعداد:  6 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: The Impact of Information Technology Investments on the public accounting firm productivity
  ترجمه عنوان: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
  رشته: حسابداری
  تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
  ترجمه عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
  رشته: حسابداری
  تعداد:  32 صفحه انگلیسی پی دی اف - 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Multicriteria decision aid in financial management
  ترجمه عنوان: تصمیمات کمک کننده چند ضابطه ای در مدیریت مالی
  رشته: حسابداری
  تعداد:  9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت : 14000 تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Qualitative management accounting research
  ترجمه عنوان: پژوهش های مرتبط به حسابداری مدیریت کیفی
  رشته: حسابداری
  تعداد:  7 صفحه انگلیسی پی دی اف - 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rif
  ترجمه عنوان: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها
  رشته: حسابداری
  تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
  ترجمه عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
  رشته: حسابداری
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده فارسی


  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
  ترجمه عنوان: اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
  رشته: حسابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Accounting research and the public interest
  ترجمه عنوان: تحقيق حسابداري و منافع عمومي
  رشته: حسابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Applying the Government Accounting Standard board
  ترجمه عنوان: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Asset characteristics and Classification of assets
  ترجمه عنوان: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
  رشته: حسابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes
  ترجمه عنوان: تاثيرات سيستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرايندهاي حسابداري
  رشته: حسابداری
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Facts about GASB
  ترجمه عنوان: حقايق در مورد گسب- هیات استانداردهای حسابداری دولتی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant
  ترجمه عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
  رشته: حسابداری
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  -----------------------------
  عنوان مقاله: Online reporting accounting in cyber-society
  ترجمه عنوان: گزارش آنلاين: حسابداري در جامعه الكترونيكي
  رشته: حسابداری
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Risk-Based Auditing
  ترجمه عنوان: حسابرسي مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
  رشته: حسابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Theory of Constraints, a Comparative Assessment
  ترجمه عنوان: تئوري محدوديت ها؛ ارزيابي مقايسه اي
  رشته: حسابداری
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Strategic Management Accounting
  ترجمه عنوان: حسابداری مدیریت استراتژیک
  رشته: حسابداری
  تعداد: 21 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Audit pricing and nature of controlling shareholders
  ترجمه عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده؛ شواهد از فرانسه
  رشته: حسابداری
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Influences on school leavers’ career decisions, Implications for the accounting profession
  ترجمه عنوان: تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
  رشته: حسابداری
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Money Laundering
  ترجمه عنوان: پولشویی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 28 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Determinates Of Selecting Accounting Software
  ترجمه عنوان: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Value Added Tax Accounting Concepts And Issues
  ترجمه عنوان: اصول حسابداری ماليات بر ارزش افزوده؛ مفاهيم و موضوعات
  رشته: حسابداری
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 5 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Corporate social responsibility and tax avoidance
  ترجمه عنوان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات: دیدگاه و بازتاب ها
  رشته: حسابداری
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: An analysis of attributes that impact information technology audit quality
  ترجمه عنوان: آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد
  رشته: حسابداری
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Fifty Two Tools of Management Accounting
  ترجمه عنوان: 52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Governmental accounting for heritage assets
  ترجمه عنوان: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
  رشته: حسابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1997
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Short-term debt maturity,monitoring and accruals-based earnings management
  ترجمه عنوان: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
  رشته:
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Six Sigma in the UK service organisations
  ترجمه عنوان: مدل شش سيگما در سازمان هاي خدماتي انگليس
  رشته: حسابداری
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 10 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 11000 تومان
  سال انتشار: 2004
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing
  ترجمه عنوان: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
  رشته: حسابداری
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’accounting teaching
  ترجمه عنوان: روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
  رشته: حسابداری
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Accrual Accounting and the Australian Public Sector
  ترجمه عنوان: حسابداری تعهدی و بخش دولتی استرالیا
  رشته: حسابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Central Government Accounting and Financial Reporting
  ترجمه عنوان: حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
  رشته: حسابداری
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 35 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government
  ترجمه عنوان: مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت
  رشته: حسابداری
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف- 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Corruption and local governance the role of behavioural accounting
  for effective service delivery

  ترجمه عنوان: فساد و حکومت محلی؛ نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
  رشته: حسابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
  ترجمه عنوان: تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
  رشته: حسابداری
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 27 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه


  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu