• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته علوم تربیتی با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته علوم تربیتی با ترجمه

  مقالات انگلیسی رشته علوم تربیتی با ترجمه


  عنوان مقاله: E-marketing education in transition An analysis of international courses and programs
  ترجمه عنوان: آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول؛ تجزیه وتحلیل دوره های بین المللی و برنامه ها
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2016
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Research methods in library and information science
  ترجمه عنوان: روش هاي تحقيق در مورد علوم کتابداري و اطلاع رساني
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2015
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : Collective Innovation A new approach for dealing with society induced challenges
  ترجمه عنوان: نوآوری جمعی : روشی  جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Effectiveness of Stress Management  on Mental Health of Divorced Women
  ترجمه عنوان: اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 4 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners' vocabulary recognition
  ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Integrating the Hospital Library with Patient Care, Teaching and Research model and Web 2.0 tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting
  ترجمه عنوان: یکپارچه سازی کتابخانه بیمارستان با مراقبت، آموزش و پژوهش در مورد بیمار؛ مدل سازی و ابزار وب 2.0 برای ایجاد یک جامعه اجتماعی و مشترک در تحقیقات  بالینی در محیط بیمارستان
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Public libraries political vision
  ترجمه عنوان: کتابخانه های عمومی؛ چشم انداز سیاسی در مقابل تقاضای عمومی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The motivating potential of teams Test and extension of Chen and Kanfer’s cross-level  model of motivation in teams
  ترجمه عنوان: پتانسیل انگیزشی تیم  ها: بررسی و توسعۀ مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل  خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
  ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems
  ترجمه عنوان: تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد:  10 صفحه انگلیسی پی دی اف - 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Current trends in library and information studies curricula
  ترجمه عنوان: روش های جدید در کتابخانه ها و دوره های آموزشی بررسی اطلاعات در سرتاسر جهان
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Type of task and type of dictionary in incidental vocabulary acquisition
  ترجمه عنوان: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ------------------------------------
  عنوان مقاله: University Course Timetabling with Genetic algorithm
  ترجمه عنوان: زمان بندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده  ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال


  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Transitioning from e-Learning to m-Learning
  ترجمه عنوان: تغییر از روش آموزش الکترونیک به آموزش سیار
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال


  ------------------------------------
  عنوان مقاله: Mobile learning – challenges and potentials
  ترجمه عنوان: آموزش سیار- چالش ها و پتانسیل ها
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 14 صفحه انگلیسی پی دی اف - 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 19000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Expert Versus novice Human tutors
  ترجمه عنوان: آموزگاران مبتدی در برابر آموزگاران متخصص
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی  دی اف - 11 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: School-base management; Reconceptualization to improve Learning Outcome
  ترجمه عنوان: مدیریت مبتنی بر مدارس؛ مفهوم سازی برای بهبود بازده یادگیری
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 25 صفحه انگلیسی پی دی اف - 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 1999
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Research and teaching in nurse education
  ترجمه عنوان: تحقیق و تدریس در حوزه آموزش  پرستاری
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 9 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 14000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله : E- Learning as a a means of teaching through technology
  ترجمه عنوان: آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار اموزشی از طریق فناوری
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی  دی اف - 22 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: E-learning in China
  ترجمه عنوان: یادگیری الکترونیکی در چین
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: New Trend and Approches in Instructional Design and Technology
  ترجمه عنوان: گرایش ها و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Study learning and assigning homework to student in online context
  ترجمه عنوان: درس پژوهی و واگذاری تکالیف به دانش آموزان در محیط آنلاین
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 18 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 44 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Teaching Public Policy in East Asia, Comparing Aspirations, Potentials and Challenges
  ترجمه عنوان: آموزش خط و مش عمومی در شرق آسیا؛ آرمان های تطبیقی، پتانسیل ها و چالش )
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Personal Knowledge Management A Study of Knowledge Behavior of Academician
  ترجمه عنوان: مديريت دانش شخصي؛ بررسي رفتار دانش اساتيد دانشگاه
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Introductory Study of Gardner's Multiple Intelligence Theory in the Field of Lesson Subjects and the Students Compatibility
  ترجمه عنوان: مطالعه مقدماتي نظريه  هوش چندگانه گاردنر، در زمينه  موضوعهاي درسي و سازگاري دانش  آموزان
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals
  ترجمه عنوان: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی  اف-  6 صفحه  فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
  ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Entrepreneurs social responsibilities from Islamic perspective
  ترجمه عنوان: مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلامی: مطالعه کارآفرینان مسلمان در مالزی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Industrial training a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies
  ترجمه عنوان: آموزش صنعتی؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 7 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Developing music listening skills using active learning methods in secondary education
  ترجمه عنوان: توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The university’s role in developing Chinese entrepreneurship
  ترجمه عنوان: نقش دانشگاه در توسعه کارافرینی چینی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 20 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Using the WinWin Spiral Model
  ترجمه عنوان: استفاده از مدل حلزونی برد برد یا وین وین
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 32 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 1998
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Similarity in friendship networks Selection or influence The effect of constraining contexts and non-visible individual attributes
  ترجمه عنوان: شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟  اثر محدود به شرایط و ویژگی های غیر قابل مشاهده فردی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Mothers Who Do and Do Not Intend to Discuss Sexual Health
  ترجمه عنوان: مادرانی که می خواهند و یا نمی خواهند درباره سلامت جنسی با نوجوانان خود بحث کنند
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 10 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Transformational leadership and childrens' aggression in team settings
  ترجمه عنوان: رهبری تحول گرا و پرخاشگری نوجوانان در محیط  تیم
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Educational Policy Futures
  ترجمه عنوان: سياست هاي آینده پژوهی
  رشته: علوم تربیتی
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2003
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu