• کد نمایش افراد آنلاین
 • کتابداری - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  کتابداری


  مقالات انگلیسی رشته کتابداری با ترجمه


  عنوان مقاله: Research methods in library and information science
  ترجمه عنوان: روش هاي تحقيق در مورد علوم کتابداري و اطلاع رساني
  رشته: کتابداری
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 18 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2015
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: A comparison of effect of pictorial storytelling and playing games on Iranian kindergartners vocabulary recognition
  ترجمه عنوان: مقایسه تاثیر داستان سرایی تصویری و بازی در کودکان جهت شناخت واژگان
  رشته: کتابداری
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2013
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
  ترجمه عنوان: ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
  رشته: کتابداری
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Integrating the Hospital Library with Patient Care, Teaching and Research model and Web 2.0  tools to create a social and collaborative community of clinical research in a hospital setting
  ترجمه عنوان: یکپارچه سازی کتابخانه بیمارستان با مراقبت، آموزش و پژوهش در مورد بیمار؛ مدل سازی و ابزار وب 2.0 برای ایجاد یک جامعه اجتماعی و مشترک در تحقیقات  بالینی در محیط بیمارستان
  رشته: کتابداری
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 21 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Enhancing the role of the arts  in primary pre-service teacher education
  ترجمه عنوان: افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم
  رشته: کتابداری
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Exchanging courses between different Intelligent Tutoring Systems
  ترجمه عنوان: تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف؛ ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع
  رشته: کتابداری
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Public libraries political vision
  ترجمه عنوان: کتابخانه های عمومی؛ چشم انداز سیاسی در مقابل تقاضای عمومی
  رشته: کتابداری
  تعداد: 22 صفحه انگلیسی پی دی اف- 48 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: University Course Timetabling with Genetic
  ترجمه عنوان: زمانبندی دوره تحصیلی دانشگاه با الگوریتم ژنتیک؛ بررسی موردی تجارب آزمایشی
  رشته: کتابداری
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Type of task and type of dictionary in incidental vocabulary acquisition
  ترجمه عنوان: نوع فعالیت و نوع لغت نامه در فراگیری لغات به صورت تصادفی
  رشته: کتابداری
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Current trends in library and information studies curricula around the world
  ترجمه عنوان: روش های جدید در دوره های مطالعات اطلاعاتی و کتابخانه ای در سرتاسر جهان
  رشته: کتابداری
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه   دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Expert Versus novice Human tutors
  ترجمه عنوان: معلمان کارشناس در یرابر معلمان تازه کار
  رشته: کتابداری
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu