• کد نمایش افراد آنلاین
 • مقالات انگلیسی رشته فناوری اطلاعات با ترجمه - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION

  logo-samandehi
  Go to content

  Main menu

  مقالات انگلیسی رشته فناوری اطلاعات با ترجمه

  فناوری اطلاعات

  مقالات انگلیسی رشته فناوری اطلاعات با ترجمه


  عنوان مقاله: Relationship, contract and IT outsourcing success
  ترجمه عنوان: موفقیت های برون سپاری ارتباط ، قرارداد و فناوری اطلاعات
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 31 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، روی گزینه دانلود محصول کلیک کنید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Global data mining An empirical study of current trends, future forecasts and technology diffusions
  ترجمه عنوان: داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 7 صفحه انگلیسی پی دی اف- 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 10000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: How to get mature global virtual teams, a framework to improve team process management in distributed software teams
  ترجمه عنوان: چگونه یک تیم مجازی و کامل جهانی داشته باشیم؛ چهارچوب کاری برای بهبود بخشیدن به فرآیند مدیریت تیم های نرم افزاری توزیع شده
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 19 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 37 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A novel fountain code-based mobile IPTV multicast system architecture over WiMAX network
  ترجمه عنوان: منشاء جدید ساختار سیستم مالتی کست یا پخش برنامه های تلویزیونی در بستر پروتکل اینترنتی (آی پی تی وی) سیار مبتنی بر کد در شبکه وایمکس
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: EmotionSense A Mobile Phones based Adaptive Platform for Experimental Social Psychology Research
  ترجمه عنوان: احساس عاطفی؛ تلفن های همراه مبتنی بر پلتفرم انطباقی برای پژوهش روانشناسی اجتماعی تجربی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 9 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 36 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 13000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention
  ترجمه عنوان: عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 10 صفحه انگلیسی پی دی اف- 39 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 15000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Retail e-learning assessmentmotivation, location, and prior experience
  ترجمه عنوان: ارزیابی یادگیری الکترونیکی خرده فروشی؛ انگیزه، موقعیت، و تجربه های قبلی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 12 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس  حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Survey of Document Clustering Techniques & Comparison of LDA and moVMF
  ترجمه عنوان: بررسي تکنيک هاي خوشه بندی اسناد و مقايسه مدل های وان میسز فیشر و تخصیص پنهان دیریکله
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Design and Implement of Distributed Document Clustering Based on Map Reduce
  ترجمه عنوان: طراحی و پیاده سازی خوشه بندی اسناد توزيع شده بر پايه مپ ریدوس
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 3 صفحه انگلیسی پی دی اف- 8 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 5000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The Design of Customer Information Management System
  ترجمه عنوان: طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 4 صفحه انگلیسی پی دی اف- 9 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: The role of psychological traits and social factors in using new mobile communication services
  ترجمه عنوان: نقش صفات روانی و عوامل اجتماعی در استفاده از خدمات جدید ارتباطی همراه
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 8 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Corporate governance of information technology
  ترجمه عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  18 صفحه انگلیسی پی دی اف - 14 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Exploring e-Learning Knowledge Through Ontological Memetic Agents
  ترجمه عنوان: بررسی دانش آموزش الکترونیک از طریق عوامل ممتیک اونتولوژی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  11 صفحه انگلیسی پی دی اف - 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2010
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Health information systems Failure, success and improvisation
  ترجمه عنوان: عوامل موفقیت، شکست و بهبود سیستم اطلاعات بیمارستانی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  4 صفحه  انگلیسی پی دی اف - 7 صفحه فارسی  وورد
  قیمت: 6000 تومان
  سال انتشار: 2006
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Integration of the extracted data to produce a consistent and coherent database
  ترجمه عنوان: یکپارچه سازی اطلاعات استخراج شده به منظور ایجاد پایگاه داده منسجم و پایدار
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  30 صفحه انگلیسی پی دی اف - 40 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله : Introduction to IP Multimedia Subsystem
  ترجمه عنوان: معرفی زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  19 صفحه انگلیسی پی دی اف - 23 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Information system in managing business operations
  ترجمه عنوان: سیستم اطلاعاتی در استراتژی مدیریت عملکرد کسب و کار
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  16 صفحه انگلیسی پی دی اف - 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
  ترجمه عنوان: طرح آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی به طور امن
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  5 صفحه انگلیسی پی دی اف - 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Strategic Issues of Information Technology
  ترجمه عنوان: مسائل راهبردی فناوری اطلاعات
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  8 صفحه انگلیسی پی دی اف - 15 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: The Impact of Information Technology investments on Public Accounting Firm Productivity
  ترجمه عنوان: تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری عمومی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  12 صفحه انگلیسی پی دی اف - 22 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 18000 تومان
  سال انتشار: 2002
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Transaction and message transfer
  ترجمه عنوان: تراکنش و انتقال پیام
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  20 صفحه انگلیسی پی دی اف - 24 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------------
  عنوان مقاله: Web site satisfaction and purchase intentions
  ترجمه عنوان: رضایت از سایت های اینترنتی و اهداف خرید
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد:  15 صفحه انگلیسی پی دی اف - 19 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ----------------------------------
  عنوان مقاله: Adoption of e-government in three Latin American countries Argentina, Brazil and Mexico
  ترجمه عنوان: اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Analyzing the Effects of e-CRM on customers Loyalty
  ترجمه عنوان: بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی  بر روی وفاداري مشتريان
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  --------------------------------
  عنوان مقاله: Artificial intelligence
  ترجمه عنوان: هوش مصنوعی
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 23 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 26 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2005
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Communication Facilitiesfor Distributed Transaction-Processing Systems
  ترجمه عنوان: امكانات ارتباطي براي سيستم هاي پردازشگر تراکنش هاي توزيعي
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 8000 تومان
  سال انتشار: 1991
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Decision support system and Information Technology
  ترجمه عنوان: سيستم پشتيباني تصميم گيري و فناوري اطلاعات
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 13 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Decision support systems  in information technology assimilation
  ترجمه عنوان: سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 11 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: DSS and EIS applications  in an information Technology
  ترجمه عنوان: كاربردهای سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري  و سيستم هاي اطلاعاتي اداري در فناوري اطلاعات
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 8 صفحه انگلیسی پی دی اف- 12 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 12000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  -----------------------------
  عنوان مقاله: Intelligent System for Information Security Management
  ترجمه عنوان: سیستم  هوشمند برای مدیریت امنیت اطلاع؛ مسائل مربوط به طراحی و معماری
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 11 صفحه انگلیسی پی دی اف- 16 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 16000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Logistics and transportation information systems in Turkey e-government perspectives
  ترجمه عنوان: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه؛ از منظر دولت الکترونیکی
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 17 صفحه  انگلیسی  پی دی اف- 25 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Management of perceptions of information technology service quality
  ترجمه عنوان: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
  رشته: فناوری  اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی پی دی اف- 15 صفحه فارسی پی دی اف
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2009
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  --------------------------------
  عنوان مقاله: What is electronic and information technology
  ترجمه عنوان: فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه انگلیسی  پی دی اف- 6 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  منبع: بخشی از کتاب
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Intelligent Systems based on Reinforcement Learning and Fuzzy Logic Approaches "Application to Mobile Robotic"
  ترجمه عنوان: سیستم های هوشمند براساس تقویت روش های یادگیری و منطق فازی، قابل کاربرد برای رباتیک متحرک
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 6 صفحه  انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 9000 تومان
  سال انتشار: 2012
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: MODM-based Evaluation Model of Service Quality in the Internet of Things
  ترجمه عنوان: مدل ارزیابی بر مبنای تصمیم گیری چند منظوره برای کیفیت خدمات در اسباب های اینترنتی  
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 5 صفحه انگلیسی پی دی اف- 7 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 7000 تومان
  سال انتشار: 2011
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: Role of electronic trust in online retailing
  ترجمه عنوان: نقش مدیریت امانی الکترونیک در خرده فروشی آنلاین
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 13 صفحه انگلیسی پی دی اف- 28 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2007
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله : User Awareness of Security Countermeasures and Its Impact on Information System Misuse
  ترجمه عنوان: آگاهی کاربر از پارسنگ های امنیتی و  تأثیر آن بر سوءکاربرد سیستم های اطلاعاتی: یک رویکرد بازدارنده
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 16 صفحه انگلیسی پی دی اف- 29 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2008
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------
  عنوان مقاله: A Comparison of Document Clustering Techniques
  ترجمه عنوان: مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد
  رشته: فناوری اطلاعات
  تعداد: 15 صفحه انگلیسی پی دی اف- 17 صفحه فارسی وورد
  قیمت: 20000 تومان
  سال انتشار: 2000
  مترجم: ادریس حسنجانی
  دانلود ترجمه: بعد از پرداخت انلاین بر روی گزینه تکمیل خرید کلیک کرده و ترجمه را دانلود نمایید
  دانلود مقاله انگلیسی
  دانلود چکیده ترجمه

  پرداخت آنلاین زرین پال

  ---------------------------------

   
  Search
  Back to content | Back to main menu